Välkommen till Elmiljögruppen AB

Vår verksamhet består bl. a i

att tillgodose marknaden med kvalificerad rådgivning vad gäller hantering av elmiljöfrågor

 

att arrangera föreläsningar och seminarier

 

bedriva forskning och utvecklingsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet

 

Detta genomförs med hjälp av vårt nätverk av medlemmar med erkänt värdefulla kunskaper inom elmiljöområdet, EMG Nätverk

Copyright @ Elmiljögruppen AB

Christer Bohlin, VD